บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  AGC Flat Glass Company (limited)

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง AGC Flat Glass Company (limited)

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 08/04/2015, 14:57, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  AGC Flat Glass Company (limited)

วลีนี้ คือวิสัยทัศน์ของ AGC ซึ่งมองการณ์ไกลถึงอนาคต และแสวงหานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง ต่อจากนี้ จะขอแนะนำกิจการของเครือ AGC ที่ดำเนินกิจการไปทั่วโลกโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กิจการด้านการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุส่วนต่างๆ ตลอดจนกิจการของแต่ละบริษัทที่ประกอบธุรกิจในไทย ซึ่งคงจะพอทำให้ทุกท่านเห็นภาพว่าขอบเขตกิจการของเครือ AGC นั้น กว้างขวาง มีเอกลักษณ์ และเป็นสากลมากเพียงใด นอกจากนี้ เรายังมีพนักงานจำนวนมากทำงานในไทย และแต่ละคนก็มีชีวิตการทำงานที่หลากหลาย ดังนั้น จึงขอแนะนำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของเครือ AGC และขอเชิญทุกท่านชมภาพการทำงานของพนักงานทั่วประเทศไทยซึ่งเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ควบคู่ไปกับการแนะนำกิจการด้านต่าง ๆ

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งบริษัทวันที่ 24 มิถุนายน 2506 ด้วยเงินทุน 1,500 ล้านบาท บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย กระจกโฟลต กระจกแปรรูปต่างๆ กระจกลวดลาย กระจกเงา กระจกพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรม ยานยนต์ ก่อสร้าง โดยบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) มีพนักงาน (ณ เดือน มีนาคม 2556) 901 คน

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) 2

บริษัทในครือของ AGC มีประวัติอันยาวนานในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2506 กลุ่ม AGCประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย โดยได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทได้แก่บริษัทกระจกไทยอาซาฮี (ซึ่งต่อมากลายเป็น AGC Flat Glass (Thailand) Public Co.,Ltd.) และเริ่มการผลิตกระจกแผ่นธรรมดา ในฐานะบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งแรกของไทย

ถัดมาในปี พ.ศ. 2507 กลุ่ม AGC ได้ร่วมทุนกับกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยก่อตั้งบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโซดาไฟ โดยได้ให้ชื่อ ณ ขณะนั้นว่า บริษัทไทยอาซาฮีโซดาไฟจำกัด บริษัทไทยอาซาฮี โซดาไฟ จำกัด เป็นบริษัทผลิตโซดาไฟแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดระยะเวลานับจวบจนปัจจุบันบริษัทมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด ( THASCO CHEMICAL CO., LTD ) ในปี พ.ศ. 2532 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ จากเดิม เป็น AGC Chemicals ( Thailand ) Co. ,Ltd. ในปี 19 เมษายน 2550 ตราบจนถึงทุกวันนี้

หลังจากนั้น เครือ AGC ก็ได้เริ่มกิจการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ วาล์วกระจกสำหรับคาโธดเรย์ทูบสำหรับโทรทัศน์ (TV Glass Bulbs) ภาชนะกระจกใส่อาหาร กระจกแผ่นสำหรับฮาร์ดดิสก์ เลนส์ผิวไม่โค้งสำหรับกล้องดิจิตอล จนได้เติบโตมาเป็นเครือธุรกิจที่มีบริษัทในไทย 7 แห่งและมีพนักงาน 7,000 คน (ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 )

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) 3

พวกเราชาวเครือ AGC ได้สั่งสมประวัติศาสตร์ในไทยมาเคียงคู่กับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของไทย ในประเทศไทยซึ่งกำลังเปลี่ยนโฉมอย่างเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ (Dynamic) พวกเราจะเผชิญกับความท้าทายต่อไปโดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า ในปี พ.ศ. 2556 เครือ AGC ได้ดำเนินธุรกิจครบ 50 ปี ในประเทศไทย และจะเปล่งแสงสว่างสดใสไปพร้อมๆกับการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไทยต่อไป

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) 4

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัท
ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทได้รังสรรค์นวัตกรรมการผลิตเพื่อให้ได้กระจกคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งรวมทั้งการแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กระจกเทมเปอร์ กระจกลามิเนต กระจกฮีตสเตร็งเท่น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน กระจกเงาคุณภาพสูง กระจกสะท้อนแสง และกระจกฉนวนความร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน กระจกพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น กระจกบางพิเศษ กระจกใสพิเศษ เพื่อเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Hi-technology) เป็นต้น

การดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท
บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม ความพึงพอใจของพนักงาน การปฏิบัติตามหรือเคารพต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรม และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วต่อไป ปรัชญาของเราคือ “ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อคุณ ” บริษัทจะ ยึดมั่นในความจริงใจต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า รวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบข้าง มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคร่งครัดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการบริหาร การผลิต และการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในการผลิตกระจกที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้าเลือกได้ตามความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้แก่โลก โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสำคัญในการประหยัดพลังงาน การปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยรักษาภาวะโลกร้อนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ทะเล จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้แก่โรงเรียนในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้คืนกำไรสู่สังคมในรูปของการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีทั่วประเทศ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปของการบริจาคทั้งที่เป็นเงินและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกด้วย
การพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัท โดยตระหนักว่า ความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตของบริษัทนั้น มีปัจจัยพื้นฐานมาจากพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นคุณค่าของแต่ละบุคคล ได้หลอมรวมความแตกต่าง ความหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทนั้นจะมุ่งเน้นทั้งความรู้/ทักษะทั่วไป และความรู้/ทักษะเฉพาะในงาน โดยได้นำระบบ “ โมโนซูคูริ ” (Monozukuri) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น โดยวิธีการถ่ายทอดจากผู้ชำนาญการไปสู่เพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการ ในที่สุดแล้วพนักงานโดยรวมจะมีความสามารถสูงขึ้น ส่งผลให้พนักงานมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อศักยภาพที่แข็งแกร่งและความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุด โดยพนักงานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนั้น นอกจากนั้นบริษัทได้มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน (Employee satisfaction) โดยมีการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน และจัดทำกิจกรรมยกระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะผู้ผลิตกระจก แผ่นเรียบแห่งแรกในระเทศไทย และเป็นผู้ผลิต ชั้นนำในประเทศไทย มากว่า 45 ปี บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่วงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย และมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เพื่อนำไปใช้การพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนั้นยังปฏิบัติตนเป็นบริษัทที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สถานที่ติดต่อบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) AGC Flat Glass Company (limited)
ที่อยู่ 7/104 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร 0 3895 6074
เว็ปไซต์ www.th.agc-group.com

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ