บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Eoc Polymers (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Eoc Polymers (Thailand) Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 08/04/2015, 19:40, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Eoc Polymers (Thailand) Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตภัณฑ์ยาง Emulsion,Latex Compound,Natural Latex บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 16 พฤษภาคม 2538 โดยจดทะเบียนลงทุน 150 ล้านบาท บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด Eoc Polymers (Thailand) Co.,Ltd.
ที่อยู่ 4 หมู่ 8 ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค ถนนทางหลวงสาย 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3896-8550-60
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00
เว็ปไซต์ www.eocgroup.comบริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ