บริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Advance Reengineering Technology Co.,Ltd.

บริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Advance Reengineering Technology Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 08/04/2015, 21:58, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Advance Reengineering Technology Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการบริการรับเหมาซ่อมแซม ติดตั้ง ออกแบบ คิดราคา วางระบบงานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ โครงเหล็กโรงงานและเรือทุกชนิด บริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 11 กรกฎาคม 2545 โดยจดทะเบียนลงทุน 3 ล้านบาทบริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด Advance Reengineering Technology Co.,Ltd.
ที่อยู่ 151/1 หมู่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3863-7471, 0-3896-8483
อีเมล attechrayong@yahoo.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00,เสาร์ เวลา 08:30-17:00บริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ