บริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด  นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง WONGPANIT RECYCLE RAYONG

บริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง WONGPANIT RECYCLE RAYONG

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 09/04/2015, 10:26, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด  นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง WONGPANIT RECYCLE RAYONG  : ประวัติการก่อตั้ง  ก่อตั้งเมื่อ 23 มิถุนายน พ.ศ.2551  ประวัติการดำเนินงาน : ดำเนินการธุรกิจด้านการรีไซเคิล(ค้าของเก่า) เป็นธุรกิจประเภทค้าวัสดุเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติก ขวดแก้ว เศษกระดาษ โลหะฯ จากโรงงานอุตสาหกรรม , จากเทศบาล โรงเรียน โรงแรม และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ภายใต้ชื่อ บริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด. มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปีเต็ม ได้มองเห็นคุณค่าของของขยะ ( General Waste ) จึงได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง เทศบาลชุมชน และ อ.บ.ต. องกรณ์เอกชนและหน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยอง และจังหวัดไกล้เคียง เป็นต้นบริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด WONGPANIT RECYCLE RAYONG
ที่อยู่ 1/1 ม.4 ถนนทางหลวงสาย36 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร : 084-8677787,Office : 038-606339
Fax : 038-606340
Email : anutida.rittipa@gmail.com
website  : www.wongpanitsales.com
Facebook : บริษัทวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จำกัด.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ