บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด Development Energy Industry & Chemical Co., Ltd. นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด Development Energy Industry & Chemical Co., Ltd. นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 09/04/2015, 11:13, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด Development Energy Industry & Chemical Co., Ltd. นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นบริษัทประกอบกิจการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 30 มิถุนายน 2551 โดยจดทะเบียนลงทุน 2 ล้านบาท บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด
ที่อยู่ 25/2 หมู่ 3 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3863-7032, 0-3863-7031
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00,เสาร์ เวลา 08:30-17:00บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ