บริษัท เอ็ม แอสเซ็มบลี อลิแอนส์ จำกัด M Assembly Alliance Co., Ltd. นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองบริษัท เอ็ม แอสเซ็มบลี อลิแอนส์ จำกัด M Assembly Alliance Co., Ltd. นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัท เอ็ม แอสเซ็มบลี อลิแอนส์ จำกัด M Assembly Alliance Co., Ltd. นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองบริษัท เอ็ม แอสเซ็มบลี อลิแอนส์ จำกัด M Assembly Alliance Co., Ltd. นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 09/04/2015, 12:03, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอ็ม แอสเซ็มบลี อลิแอนส์ จำกัด M Assembly Alliance Co., Ltd. นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นบริษัทประกอบกิจการจำหน่ายส่ง-ปลีกอะไหล่รถยนต์และรถบรรทุกทุกชนิดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 28 มกราคม 2546 โดยจดทะเบียนลงทุน 1 ล้านบาท นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองได้ก่อตั้งอยู่ใน นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอ็ม แอสเซ็มบลี อลิแอนส์ จำกัด M Assembly Alliance Co., Ltd.
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 7 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
เบอร์โทร 038 637 914บริษัท เอ็ม แอสเซ็มบลี อลิแอนส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ