บริษัท ไทยมณี พลาสติก จำกัด Thai Manee Plastic Limited Partnership นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัท ไทยมณี พลาสติก จำกัด Thai Manee Plastic Limited Partnership นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 09/04/2015, 13:54, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยมณี พลาสติก จำกัด Thai Manee Plastic Limited Partnership นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแผงไข่ บริษัท ไทยมณี พลาสติก จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 29 มิถุนายน 2548 โดยจดทะเบียนลงทุน 5 ล้านบาท บริษัท ไทยมณี พลาสติก จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยมณี พลาสติก จำกัด Thai Manee Plastic Limited Partnership
ที่อยู่ 38/3 หมู่ที่ 2 มาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3896-8190บริษัท ไทยมณี พลาสติก จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ