บริษัท แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PACKSYS GLOBAL (THAILAND) CO., LTD

บริษัท แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PACKSYS GLOBAL (THAILAND) CO., LTD

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 09/04/2015, 15:16, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PACKSYS GLOBAL (THAILAND) CO., LTD เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและตกแต่งภาชนะโลหะและพลาสติก o/s GER SWI บริษัท แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง 20 มิถุนายน 1973 โดยจดทะเบียนลงทุน 30 ล้านบาท บริษัท แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) จำกัด PACKSYS GLOBAL (THAILAND) CO., LTD
ที่อยู่ 119 ซอย 12 ถนนทางหลวงสาย 36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3891-7164-5, 0-3868-9457
โทรสาร 0-3889-3139-40
เว็บไซต์ www.packsysglobal.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30บริษัท แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ