บริษัท ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง CHUENKOBCHAI LUCKY OIL CO.,LTD.

บริษัท ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง CHUENKOBCHAI LUCKY OIL CO.,LTD.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 09/04/2015, 15:42, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง CHUENKOBCHAI LUCKY OIL CO.,LTD. เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการขยายตัวมากขึ้น ทั้งยังมีวิกฤตพลังงานโลก ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น และ มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ มีความคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการผลิต และ ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ บริษัท ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2542 บนที่ดิน จำนวน 50 ไร่ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำมันเตา ที่ได้มาจากขบวนการผลิตของบริษัทในกลุ่ม ปตท.

บริษัท ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาด้านการ กำจัด กากของเสียและ รับดำเนินการ ขนส่งการกากอุตสาหกรรม ดำเนินการติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต นำกากของเสียออกจากโรงงาน กับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทางห้างหุ้นส่วนฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเป็นการบริการที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการประหยัดงบประมาณ และเวลาของผู้ใช้บริการ

บริษัท ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ จำกัดสถานที่ติดต่อบริษัท ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์ จำกัด CHUENKOBCHAI LUCKY OIL CO.,LTD. 
ที่ตั้ง 41 หมู่ 1 ซอย 7 ถนนทางหลวงระยองหมายเลข 36 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-038-030 โทรสาร : 038-038-029
Email : ckc2551@hotmail.com
Website : www.ckcluckyoil.com
facebook : Chuenkobchai Lucky Oil

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ