บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 10/04/2015, 11:03, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นบริษัทประกอบกิจการนำผลิตภัณฑ์สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อกลับมาใช้ใหม่ บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 25 กันยายน 2009 โดยจดทะเบียนลงทุน 1 ล้านบาท บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด
ที่ตั้ง 59 หมู่ที่ 3 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180
เบอร์โทร 038 636 794บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ