บริษัท คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Cooper International Engineering & Services Co.,Ltd.

บริษัท คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Cooper International Engineering & Services Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 10/04/2015, 11:58, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Cooper International Engineering & Services Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการประกอบโครงสร้างเหล็ก บริษัท คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 02 ธันวาคม 2005 โดยจดทะเบียนลงทุน 2 ล้านบาท บริษัท คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ 63/6 หมู่ 3 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 038 636547-8
แฟ็กซ์ 038 636546
อีเมล info@cooper.co.th
เว็บไซต์ www.cooper.co.th
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-16:00,เสาร์ เวลา 07:00-16:00บริษัท คูเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ