บริษัท เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Waste Oven Service Co., Ltd.

บริษัท เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Waste Oven Service Co., Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 18/04/2015, 13:01, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Waste Oven Service Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการนำกากตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ อิฐบล็อค สารปรับปรุงดิน เป็นต้น บริษัท เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 20 เมษายน 2544 โดยจดทะเบียนลงทุน 1 ล้านบาท บริษัท เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัด Waste Oven Service Co., Ltd.
ที่อยู่ 105 หมู่ที่ 2 มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21120
เบอร์โทร 0-3896-8029บริษัท เมทริค สตีล จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ