บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Zeon Advanced Polymix Co.,Ltd

บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Zeon Advanced Polymix Co.,Ltd

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 18/04/2015, 13:20, ชม: 1 ครั้ง

บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Zeon Advanced Polymix Co.,Ltd เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างญี่ไทย-ญี่ปุ่น โดยประกอบกิจการผลิตสินค้าเกี่ยวกับ Rubber compond บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 26 เมษายน 1995 โดยจดทะเบียนลงทุน 100 ล้านบาท บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัดได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO 9001-2008 , ISO 14001, TIS 18001 และ OHSAS 18001 บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 

สถานที่ติดต่อบริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด Zeon Advanced Polymix Co.,Ltd
ที่อยู่ 111/2 ซอยนิคม 13 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทร 038-893 565
เว็ปไซต์ zeon.co.thบริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ