บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 18/04/2015, 22:18, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 31 ตุลาคม 2006 โดยจดทะเบียนลงทุน 20 ล้านบาท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ 112 หมู่ 3 ตำบลพนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 038-606955
แฟ็กซ์ 038-606953บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ