บริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง KNOW-HOW TRANSFER CO., LTD.

บริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง KNOW-HOW TRANSFER CO., LTD.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 20/04/2015, 19:35, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง KNOW-HOW TRANSFER CO., LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงแยกก๊าซ โรงงานกำจัดขยะ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานไฟฟ้า ฯลฯ โดยบริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด มีโรงงานผลิตและกอบชิ้นส่วนอยู่ 3 ที่ โดยโรงงานที่ 1. อยู่ที่ ฉะเชิงเรา และโรงงานที่ 2 อยู่ ระยอง บริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 31 พฤษภาคม 1995 โดยจดทะเบียนลงทุน 250 ล้านบาท บริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด KNOW-HOW TRANSFER CO., LTD.
ที่อยู่ 18/9 หมู่ 5 ทางหลวงชนบทหมายเลข 5051 ต.นิคมพัฒนา กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
เบอร์โทร 038 877 293
แฟ๊กซ์ 038 891958
เว็ปไซต์ kht.co.thบริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ