บริษัท ลิ้มไทยเฮง พลาสติก จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Lim Thai Heng Plastic Co.,Ltd.

บริษัท ลิ้มไทยเฮง พลาสติก จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Lim Thai Heng Plastic Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 20/04/2015, 20:27, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ลิ้มไทยเฮง พลาสติก จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Lim Thai Heng Plastic Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบีจากเศษพลาสติก และบดย่อยพลาสติกเพื่อจำหน่าย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ บริษัท ลิ้มไทยเฮง พลาสติก จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 28 พฤศจิกายน 2546 โดยจดทะเบียนลงทุน 3 ล้านบาท บริษัท ลิ้มไทยเฮง พลาสติก จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ลิ้มไทยเฮง พลาสติก จำกัด Lim Thai Heng Plastic Co.,Ltd.
ที่อยู่ 107 หมู่ที่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3896-8279บริษัท ลิ้มไทยเฮง พลาสติก จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ