บริษัท ลีด ไทย การอบเหล็ก จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Lead Thai Heat Treatment Co.,Ltd.

บริษัท ลีด ไทย การอบเหล็ก จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Lead Thai Heat Treatment Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 20/04/2015, 20:37, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ลีด ไทย การอบเหล็ก จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Lead Thai Heat Treatment Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัท ลีด ไทย การอบเหล็ก จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 18 พฤศจิกายน 2542 โดยจดทะเบียนลงทุน 18 ล้านบาท บริษัท ลีด ไทย การอบเหล็ก จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ลีด ไทย การอบเหล็ก จำกัด Lead Thai Heat Treatment Co.,Ltd.
ที่อยู่ 63 หมู่ที่ 5 มาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3863-7771-2บริษัท ลีด ไทย การอบเหล็ก จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ