บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Clear Chemical Co.,Ltd.

บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Clear Chemical Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 20/04/2015, 21:52, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Clear Chemical Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการจัดจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม ทุกชนิด , รับออกแบบ-ดูแลให้คำปรึกษา ระบบ น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท สารกรองน้ำทุกชนิด . อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ เช่น ไส้เมมเบรน ( R O )ไส้กรองของเหลวทุกชนิด .LAMP U V , NOZZLES , TUBE SETTLER รับทำความสะอาด ถังเก็บเคมี , ถังเก็บน้ำมัน , คูลลิ่ง , ระบบระบายความร้อน ถังเก็บน้ำสะอาด , ระบท่อ , เครื่องจักร์ .หม้อไอน้ำ ฯลฯ งานกรองอากาศ กำจัดกลิ่น ไอระเหยของสารเคมีอุตสาหกรรมทุกชนิดรับปรับเปลี่ยนสารกรองทุกชนิด , รีเจนเนอเรส แอ๊คติวาเต็ด คาร์บอน – เรซิ่น รับงานติดตั้งวางท่อส่งน้ำขนาดเล็ก -ใหญ่ ทุกชนิด PE , PVC , HDPE , SS 306 บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 9 กันยายน 2004 โดยจดทะเบียนลงทุน 5 ล้านบาท บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัด Clear Chemical Co.,Ltd.
ที่อยู่ 26/10 หมู่ 3 ตำบลมาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180
เบอร์โทร 038-026124-6
แฟ๊กซ์ 038-026127
email: E. sales@clearchemical.co.th
website : www.clearchemical.co.th
facebook : Clear Chemical co .,ltd

แผนที่บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัด Clear Chemical Co.,Ltd. 

บริษัท เคลียร์ เคมีคอล จำกัด แผนที่

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ