บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Strr Engineering Co.,Ltd.

บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Strr Engineering Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 20/04/2015, 22:31, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Strr Engineering Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการบริการออกแบบ และติ้ดตั้ง ระบบส่งก๊าซ น้ำมัน และสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์เป็นอย่างดี บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2546 โดยจดทะเบียนลงทุน 90 ล้านบาท บริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Strr Engineering Co.,Ltd.
ที่อยู่ 365 หมู่ 8 ตำบล มาบข่า ตำบล นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง
เบอร์โทร 038 – 897248
แฟ๊กซ์ 038 – 897160
เว็ปไซต์ www.strr.co.thบริษัท เอสทีอาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ