บริษัท ระยอง พรีซิชั่น เวอร์คส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Rayong Precision Works Co.,Ltd.

บริษัท ระยอง พรีซิชั่น เวอร์คส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Rayong Precision Works Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 20/04/2015, 23:22, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ระยอง พรีซิชั่น เวอร์คส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Rayong Precision Works Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป บริษัท ระยอง พรีซิชั่น เวอร์คส จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 10 พฤษภาคม 2543 โดยจดทะเบียนลงทุน 15 ล้านบาท บริษัท ระยอง พรีซิชั่น เวอร์คส จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ระยอง พรีซิชั่น เวอร์คส จำกัด Rayong Precision Works Co.,Ltd.
ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21120
เบอร์โทร 0-3863-7391บริษัท ระยอง พรีซิชั่น เวอร์คส จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ