บริษัท อีสท์พลาส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Eastplast Co.,Ltd.

บริษัท อีสท์พลาส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Eastplast Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 21/04/2015, 12:00, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อีสท์พลาส จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Eastplast Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตขวดพลาสติก P.E.T.บริษัท อีสท์พลาส จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 12 กันยายน 2546 โดยจดทะเบียนลงทุน 7 ล้านบาท บริษัท อีสท์พลาส จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท อีสท์พลาส จำกัด Eastplast Co.,Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 102 หมู่ 2 ถนน – ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180
เบอร์โทรศัทพ์ 02-5817950บริษัท อีสท์พลาส จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ