บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Rayong Papermill Co.,Ltd.

บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Rayong Papermill Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 21/04/2015, 12:24, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Rayong Papermill Co.,Ltd.

ประวัติความเป็นมาบริษัท 
1. ช่วงเริ่มต้น บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาทโดยทีมงานและบุคลากรที่มีศักยภาพระดับแนวหน้าในวงการอุตสาหกรรมกระดาษ ดำเนินธุรกิจการผลิตกระดาษคราฟท์ แผ่นลูกฟูก และกล่อง ด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัย โดยมีกำลังการผลิตกระดาษคราฟท์ประมาณ 18,000 ตัน/ปี แผ่นลูกฟูก 548 ล้านตารางฟุต/ปี และกล่องสำเร็จรูป 9 ล้านกล่อง/ปี

2.ช่วงเพิ่มเครื่องจักร บริษัทฯ ได้ขยายเครื่องจักรเมื่อวันที่ 9/9/2003 ที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันกระดาษม้วน กำลังการผลิตที่ 120,000 ตัน/ปี แผ่นลูกฟูก 800 ล้านตารางฟุต/ปี และกล่องสำเร็จรูป 30 ล้านกล่อง/ปี

3. ช่วงปัจจุบัน สถานที่ตั้ง 66,66/19 หมู่3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 ด้วยจำนวนเนื้อที่โรงงานกว่า 300 ไร่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2540 โดยได้ซื้อกิจการจาก “บริษัท ตงหลงไทยเปเปอร์ จำกัด” โดยมีทีมบริหารชุดใหม่ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย และทางบริษัทฯ มีเป้าหมายจะเพิ่มกำลังการผลิตกระดาษคราฟท์เป็น 144,000 ตัน/ปี และผลิตกระดาษลูกฟูกกล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพดี ได้มาตรฐานตลอดจนให้ความสำคัญด้านการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ตรงตามเวลา ราคาเป็นกันเอง ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน BVQI ประเทศอังกฤษ เป็นรายแรกของวงการผลิตกระดาษคราฟท์ครบวงจรในประเทศไทย และบริษัทฯ กำลังขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตกล่อง ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานอยู่สม่ำเสมอ บริษัทฯได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการผลิตทุกขั้นตอน อาทิ เช่น เครื่องพิมพ์ 4 สี เครื่องเดินกระดาษที่ทันสมัยฯลฯ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้กล่องที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ในปัจจุบัน บริษัทฯจึงได้นำเข้าเครื่องจักรอันทันสมัยจากหลายประเทศ เช่น เยอรมัน ไต้หวัน,ญี่ปุ่น,สวิสเซอร์แลนด์และอเมริกา เป็นต้น สามารถผลิตกล่องได้ดีตามมาตรฐาน ตลอดจนจัดตั้งระบบการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่กำหนดอีกทั้ง บริษัทฯยังมีช่างที่มีความชำนาญ เรื่องเครื่องจักรกระดาษคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้แล้ว
บริษัท ฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการนำกล่องที่ใช้แล้วนำมาเข้าขบวนการผลิตใหม่ (Re-cycle) ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยบริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่ (Recycle) โดนนำกล่องกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วจากนอกโรงงานมาคัดสรร จัดการและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้เยื่อไม้ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด Rayong Papermill Co.,Ltd.
ที่อยู่ 66,66/19 หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038-961377
โทรสาร : 038-961382-3
เว็ปไซต์ www.thaipapermill.com

แผนที่บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง Rayong Papermill Co.,Ltd.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ