บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด(มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Thai Film Industries Public Company Limited (TFI)

บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด(มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Thai Film Industries Public Company Limited (TFI)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 21/04/2015, 12:37, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด(มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Thai Film Industries Public Company Limited (TFI) ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคุณประยุทธ มหากิจศิริ นักธุรกิจผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมหลายแขนง ที่เล็งเห็นความต้องการของตลาดโลกที่ใช้ฟิล์มพลาสติกเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า บริษัท รัชดาชัย โอ.พี.พี. จำกัด โดยเป็นผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงงานย่านบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยกำลังผลิตฟิล์มในขณะนั้นรวมประมาณ 1,000 ตันต่อปี ในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัดและจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2532 เป็นบริษัทมหาชนในชื่อย่อ TFI พร้อมทั้งลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จังหวัดระยอง โดยได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีต่อมา  ในปัจจุบัน บริษัทฯมีกำลังการผลิตฟิล์มประเภทต่างๆรวมกว่าแสนตันต่อปี ซึ่งนับได้ว่า ไทยฟิล์มฯเป็นผู้ผลิตฟิล์ม BOPP รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ใน 20 อันดับแรกของผู้ผลิตฟิล์มทั่วโลก โดยส่งออกฟิล์มไปยังประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุมในทุกทวีปทั่วโลกบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด(มหาชน)

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำกัด(มหาชน) Thai Film Industries Public Company Limited (TFI)
ที่อยู่ 327 หมู่ 8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง, 21180
โทรศัพท์ : 038 636 094-7
โทรสาร : 038 636 093
E-MAIL : info@thaifilmind.com
เว็ปไซต์ : www.thaifilmind.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ