บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PYONG SAN INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PYONG SAN INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 21/04/2015, 12:57, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PYONG SAN INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตรถยนต์และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศพร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ของสินค้าดังกล่าวข้างต้นด้วยทุกชนิด บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้จดทะเบียนก่อตั้ง 27 ธันวาคม 2544 โดยจดทะเบียนลงทุน 33 ล้านบาท บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองบริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด PYONG SAN INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
ที่อยู่ 579 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทร 038-917221

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ