บริษัท ซี ที ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง CTCI (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท ซี ที ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง CTCI (Thailand) Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 21/04/2015, 20:40, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ซี ที ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง CTCI (Thailand) Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการับเหมาก่อสร้าง ให้บริการด้านวิศวกรรม บริษัท ซี ที ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้งในปี 8 มกราคม 2530 โดยจดทะเบียนลงทุน 255 ล้านบาท บริษัท ซี ที ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ซี ที ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด CTCI (Thailand) Co.,Ltd.
ที่อยู่ 137/1 หมู่ 5 ถนนมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3896-8056, 0-3896-8157, 0-3896-8113, 0-3895-2000, 0-3896-8122, 0-3896-8743
โทรสาร 0-3896-8150, 0-3896-8744
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00
เว็ปไซต์ www.ctci.co.thบริษัท ซี ที ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ