บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Tesco Engineers Co.,Ltd.

บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Tesco Engineers Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 21/04/2015, 21:14, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Tesco Engineers Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจก่อสร้างวางระบบขุดเจาะน้ำมันและการปรับปรุงพื้นที่ในบ่อน้ำมันสิริกิตติ์ ให้กับบริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) ด้วยความมั่นคงและเจริญเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อน้ำเหล็กเหนียว ภายใต้มาตราฐานอุตสาหกรรมและมาตราฐาน ISO 9001 Version 2000 Certified. มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในหลายส่วนงาน’บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างวางระบบขุดเจาะน้ำมันและการปรับปรุงพื้นที่ในบ่อน้ำมันสิริกิตติ์ ให้กับบริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) ด้วยความมั่นคงและเจริญเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อน้ำเหล็กเหนียว ภายใต้มาตราฐานอุตสาหกรรมและมาตราฐาน ISO 9001 Version 2000 Certified. มาเป็นเวลากว่า 30 ปี  บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัดสถานที่ติดต่อบริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด Tesco Engineers Co.,Ltd.
ที่อยู่ 37/4 หมู่ 5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3863-6714
โทรสาร 0-3863-6713
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ : www.tesco-engineers.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ