บริษัท เอส.พี. เคมีคอลแอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง S.P.CHEMICAL AND EQUIPMENT CO.,LTD.

บริษัท เอส.พี. เคมีคอลแอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง S.P.CHEMICAL AND EQUIPMENT CO.,LTD.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 21/04/2015, 21:50, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอส.พี. เคมีคอลแอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง S.P.CHEMICAL AND EQUIPMENT CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการการคัดแยก,หลอม ,บด  และการฉีดสีพลาสติก  บริษัท เอส.พี. เคมีคอลแอนด์อีควิปเมนท์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอส.พี. เคมีคอลแอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด S.P.CHEMICAL AND EQUIPMENT CO.,LTD.
ที่ตั้ง : 19/10 หมู่ที่ 3 ซอย 5 ตำบลนิคมพัฒนา เขต/อำเภอ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180
เบอร์โทร : 038 606331
email : spchemical.th@gmail.comบริษัท เอส.พี. เคมีคอลแอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ