บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PAE (Thailand) Public Company Limited

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PAE (Thailand) Public Company Limited

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 21/04/2015, 22:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PAE (Thailand) Public Company Limited บริษัทแมนเน็ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2507 โดยเริ่มแรกเป็นสาขาและถือหุ้นโดย Pacific Architects and Engineers Incorporate ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมและงานบริการอุตสาหกรรมทั่วไปต่อมาปี 2514 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด และได้จัดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2538 การดำเนินธุรกิจของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เจริญก้าวหน้าโดยลำดับจนเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านการก่อสร้างในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมิคอล ปัจจุบันบริษัท ได้มีผู้ถือหุ้นจาก Global Process Systems INC.(GPS) เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดย GPS เป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและก่อสร้างอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากตะวันออกกลาง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PAE (Thailand) Public Company Limited
ที่อยู่ 88/2 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทร 03891 7233 – 4
แฟ๊กซ์ 03891 7233
E-Mail: paeray@pae.co.th
เว็ปไซต์ www.pae.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ