บริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง THE COMPANION GROUP Co.,Ltd.

บริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง THE COMPANION GROUP Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 22/04/2015, 15:15, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง THE COMPANION GROUP Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการ Construction& Fabrication Steel structure, Storage tank, Piping, Platform & Ladder,Silo, Maintenance & service,Duct บริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้งปี 2002 โดยจดทะเบียนลงทุน 20 ล้านบาท บริษัท อาร์.เอ็ม.ซี.อินดัสเตรียล จำกัดมีกำลังผลิตท่อ 360,000 ต่อ/ปี มีกำลังผลิตเหล็ก 10,000 ตัน/ปี ได้ก่อตั้งอยู่ใน มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน เซอร์วิส จำกัด THE COMPANION GROUP Co.,Ltd.
ที่อยู่ 198 หมู่ที่ 7 ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180
โทรศัพท์ 03891-7256
โทรสาร 03891-7261
เว็ปไซต์ www.tccorp.co.thบริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ