บริษัท ไทย โดโน-เกน เกน จำกัด มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง THAI DO NO-GEN GEN COMPANY LIMITED

บริษัท ไทย โดโน-เกน เกน จำกัด มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง THAI DO NO-GEN GEN COMPANY LIMITED

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 22/04/2015, 16:40, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทย โดโน-เกน เกน จำกัด มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง THAI DO NO-GEN GEN COMPANY LIMITED ผู้ผลิตสีย้อมไม้, สีทาอาคาร “ไดเมียว” (DAIMYO) และสีอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทน – ญี่ปุ่น ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14000,OHSAS 18000 โดยมีบริษัทในเครือ คือ บริษัทไทย โดโน – เกน เกน เคมีคอล จำกัดเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ประเภท เรซินทุกชนิด บริษัท ไทย โด โน – เกน เกน จำกัด (THAI DO NO – GEN GEN CO., LTD) ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2537 ด้วยทุน จดทะเบียน 85 ล้านบาท และเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกันระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น (สัดส่วนการถือหุ้น 51% : 49%) ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2538 โดยก่อตั้งโรงงาน ณ.ที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 บนเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่เศษ ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร ประเภทของธุรกิจ ทำการออกแบบ / พัฒนา / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสี เช่น แลคเกอร์, เอสิคเคียวริ่ง, โพลียูรีเทน, โพลีเอสเตอร์, ทินเนอร์, สีย้อมไม้ และ แป้งอุดเสี้ยนไม้ สีน้ำทาอาคาร ฯลฯ ด้วย นโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนาผลตภัณฑ์ ด้วยระบบคุณภาพ ให้ลูกค้าพึงพอใจ” สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตจะตามแบบของบริษัทฯ และหรือ การผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ภายใต้ลิขสิทธิ์ และแบบของลูกค้า การแก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนด ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์, กรอบรูป และกลุ่มผู้ใช้สีอื่น ๆ โดยทั่วไป จำนวนพนักงานทั้งหมดภายในบริษัทมี 150 คน

บริษัท ไทย โดโน-เกน เกน จำกัด

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทย โดโน-เกน เกน จำกัด THAI DO NO-GEN GEN COMPANY LIMITED
ที่อยู่ 222 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180
เบอร์โทร : 038 893-651-5
แฟ็กซ์ : 038 893-650
เว็ปไซต์ : www.thaidonogengen.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ