บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จำกัด (มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Siam Agro Industry Pineapple And Others Co., Ltd.

บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จำกัด (มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Siam Agro Industry Pineapple And Others Co., Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 22/04/2015, 22:19, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จำกัด (มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Siam Agro Industry Pineapple And Others Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลไม้บรรจุกระป๋อง บริษัท โตกุวา อินดัสเตรียล จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง 23 พฤษภาคม 2521 โดยจดทะเบียนลงทุน 150 ล้านบาท บริษัท โตกุวา อินดัสเตรียล จำกัด ได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
กิจกรรมเพื่อสังคม ในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2556

12 กันยายน 2556 – พนักงานโรงงาน SAICO ร่วมกับนายกเทศมนตรี และชุมชนบริเวณโรงงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้นอีกครั้ง นอกจากการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมถนนแล้ว ยังร่วมกันทำความสะอาดสนามเด็กเล่น และศาลาชุมชนอีกด้วย

14 กันยายน 2556 – โครงการ “SAICO – ชาวไร่ ร่วมใจพัฒนา” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรจำนวนกว่า 160 ท่าน และฝ่ายส่งเสริม/ฝ่ายผลิต โรงงาน TPC โดยได้จัดให้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 3 และ 14 กันยายน 2556 ณ.ห้องประชุมโรงงาน TPC โดยในครั้งนี้ทางบริษัทได้จัดอบรมโดยมีเนื้อหาได้แก่ การอธิบายถึงนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 เสาหลัก, การทำเกษตรอย่างยั่งยืน, การส่งเสิรมเทคนิคการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ, อัตราการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมไปถึงการส่งเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และปิดท้ายด้วยการเสวนาปัญหาเกษตรกร เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกันบริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จำกัด (มหาชน)

1-4 ตุลาคม 2556 – เนื่องจากหลายจังหวัดในประเทศไทยตอนนี้ ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลกับโรงงาน SAICO จังหวัดระยอง ทางบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดจุดรับบริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภค/บริโภค ก่อนส่งต่อให้กับเทศบาลตำบลมาบข่า เพื่อนำไปช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป

17 ตุลาคม 2556 – ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน และพนักงานบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับเหล่ากาชาด จ.ระยอง กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงงาน SAICO โดยได้รับการบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 22,500 ซี.ซี.

ข่าว บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อบริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จำกัด (มหาชน) Siam Agro Industry Pineapple And Others Co., Ltd.
ที่อยู่ 363 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3863-6014-23
โทรสาร 0-3863-6013
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30,เสาร์ เวลา 07:30-16:30

เว็ปไซต์ www.saico.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ