บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ABRIC EASTERN INTERNATIONAL LTD.

บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ABRIC EASTERN INTERNATIONAL LTD.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 23/04/2015, 16:24, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ABRIC EASTERN INTERNATIONAL LTD. เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างชาวไทยกับชาวมาเลเซีย บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลาสติก ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดพิเศษ มีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และบริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 8 กรกฎาคม 2537 โดยจดทะเบียนลงทุน 150 ล้านบาท บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ABRIC EASTERN INTERNATIONAL LTD.
ที่อยู่ 111/5 หมู่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เบอร์โทร 0-3889-3833-7บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ