บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Jinhai hardware Co.,Ltd.

บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Jinhai hardware Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 23/04/2015, 23:12, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Jinhai hardware Co.,Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตเครื่องยึดตรึงต่าง ๆ หมวกพลาสติก ตะปูแผงพลาสติก ตะปู ตะปูกระดาษ ตะแกลงเหล็ก ตะปูม้วน ตะปูเกลียว ลวดเหล็กกล้า และแม่พิมพ์เหล็กต่าง ๆ ผลิตเพื่อส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศบริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 17 พฤศจิกายน 2554 โดยมีเนื้อที่ 24 ไร่ และจดทะเบียนลงทุน 220 ล้านบาท บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ข่าว ชาวบ้านใน อ.นิคมพัฒนา ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานทำตะปู ทั้งนี้กลัวจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม : ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร้อยตำรวจเอกโชติ เจิมขวัญ ตัวแทนชาวบ้านและชาวบ้านหมู่ 1 ซอย 1 (ชุมชนสายเอกพัฒนา) เขตเทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จำนวน 20 คน ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานบริษัท จิน ไห่ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานทำผลิตภัณฑ์จากลวด เช่น ตะปู ตะปูเกลียว พื้นที่ 24 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 55/5 หมู่ 1 ซอย 1 ชุมชนสายเอกพัฒนา เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อคัดค้านตามประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่เปิดให้ผู้ใดที่มีความประสงค์จะคัดค้านหรือมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขอ อนุญาตดังกล่าว ได้มายื่นคัดค้านต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองภายใน15 วัน นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป ก่อนที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะออกใบอนุญาต   ร้อยตำรวจเอกโชติ จอมขวัญ ตัวแทนชาวบ้าน เปิดเผยว่า สาเหตุที่ออกมาคัดค้านเนื่องจากโรงงานดังกล่าวไม่บอกความจริง โดยในเบื้องต้นจะปรับพื้นที่แล้วพัฒนาที่ดินทำที่อยู่อาศัยไว้รองรับแรงงาน จากภาคอุตสาหกรรม แต่ต่อมาทราบว่าโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงานทำตะปู จึงเกรงว่ากิจการดังกล่าวอาจสร้างมลภาวะต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งในเรื่องน้ำเสีย เรื่องเสียงดัง อีกทั้งโรงงานแห่งนี้ได้มีการขุด ถมดินในพื้นที่จนมีระดับความสูงต่างจากที่ดินของชาวบ้านและพังทลายเข้ามาใน พื้นที่ของชาวบ้าน อีกทั้งยังส่งผลกระทบและเปลี่ยนแปลงทางน้ำไหลตามธรรมชาติ เมื่อเกิดฝนตกจะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมเสมอ

บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด
นายบัณฑิต ธงศรีเจริญ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เปิดเผยหลังรับหนังสือคัดค้าน ว่า ที่ผ่านมาเมื่อมีการออกประกาศฯ แล้ว จะมีชาวบ้านรู้มั่งไม่รู้บ้าง แต่เมื่อมีชาวบ้านออกมาคัดค้าน ก็ต้องมีการพิจารณาและขอให้โรงงานหยุดการดำเนินการทุกอย่างไว้ก่อน โดยโรงงานแห่งนี้ได้ยื่นขออนุญาตแล้ว แต่ยังไม่มีการอนุญาตแต่อย่างไร ซึ่งได้มีพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า โรงงานแห่งนี้มีปัญหามลพิษน้อยมาก อาจจะมีผลกระทบทางด้านของเสียงที่อาจจะดังเท่านั้น
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต จะได้เชิญชาวบ้านมาร่วมประชุมกับทางโรงงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : วฐิต/ข่าว

สถานที่ติดต่อบริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด jinhai hardware Co.,Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038-636800 ต่อ 710
แฟกซ์ : 038-689494
E-Mail : acc_jinhai@hotmail.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ