บริษัท เอเซี่ยนสติลโปรดักส์ จำกัด มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ASIAN STEEL PRODUCT CO.,LTD.

บริษัท เอเซี่ยนสติลโปรดักส์ จำกัด มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ASIAN STEEL PRODUCT CO.,LTD.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 23/04/2015, 23:23, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอเซี่ยนสติลโปรดักส์ จำกัด มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ASIAN STEEL PRODUCT CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตท่อเหล็กเหนียว บริษัท เอเซี่ยนสติลโปรดักส์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 23 มีนาคม 2526 โดยจดทะเบียนลงทุน 40 ล้านบาท บริษัท เอเซี่ยนสติลโปรดักส์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอเซี่ยนสติลโปรดักส์ จำกัด ASIAN STEEL PRODUCT CO.,LTD.
ที่อยู่ 100 หมู่ 7 ถนนสาย 36 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3860-6114, 0-3860-6112-3, 0-3860-6115
เวลาทำการ ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00บริษัท เอเซี่ยนสติลโปรดักส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ