บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PREPACK THAILAND CO.,LTD.

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PREPACK THAILAND CO.,LTD.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 24/04/2015, 2:43, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง PREPACK THAILAND CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการรับติดตั้งเครื่องจักรกล บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 6 กรกฎาคม 1977 โดยจดทะเบียนลงทุน 60 ล้านบาท บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง   เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2553 บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด ได้เปิดโรงงานอีก 1แห่งคือ บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด โรงงานระยอง อย่างเป็นทางการ ณ อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง พรีแพคได้เชิญลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติมาเยี่ยมชมโรงงาน ร่วมรับประทานอาหารและทำกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง    วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงงานแห่งนี้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รวดเร็วขึ้น ทางบริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกันเปิดโรงงานแห่งใหม่นี้บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด

 

สถานที่ติดต่อบริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด PREPACK THAILAND CO.,LTD.
ที่อยู่ 137/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทร 038-917004
อีเมลล์ rayong_fac@prepack.co.th
เว็ปไซต์ www.prepack.co.th

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ