บริษัท โนวา สตีล จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง NOVA STEEL COMPANY LIMITED

บริษัท โนวา สตีล จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง NOVA STEEL COMPANY LIMITED

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 24/04/2015, 13:08, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โนวา สตีล จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง NOVA STEEL COMPANY LIMITED บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม ขนาด RB6-RB34 และเหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด DB10-DB40 ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 และ มอก. 24-2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน ทั้งคุณสมบัติทางกล ส่วนประกอบทางเคมี และคุณลักษณะภายนอก ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้ได้มาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้าอักษรย่อ NS   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2536 ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มีสถานที่ประกอบการ 2 แห่ง คือสำนักงานที่กรุงเทพฯ เลขที่ 152 ชั้น14 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02637 8200 แฟกซ์ 02637 8205 และสถานที่ตั้งโรงงาน 2 แห่ง คือ

บริษัท โนวา สตีล จำกัด

 

โรงงาน 1 :
เลขที่ 3 การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถ.ไอ-ห้า ต.มาบตาพุดอ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 03868 4593-7 แฟกซ์ 03868 4117

โรงงาน 2 :
เลขที่ 77 หมู่ 4 นิคมพัฒนา ถ.สาย 9 ต.นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 66 3860 6133-6 แฟกซ์ 0 3860 6137

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม ขนาด RB6-RB34 และเหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด DB10-DB40 ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 และ มอก. 24-2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน ทั้งคุณสมบัติทางกล ส่วนประกอบทางเคมี และคุณลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ได้มาตรฐาน
ภายใต้เครื่องหมายการค้าอักษรย่อ NS

นอกจากนี้บริษัทยังเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพนักงานบริษัทและชุมชน โดยจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกเดือน ตรวจสอบความร้อนและเสียงภายใน โรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะคุณภาพอากาศทั้งภายในโรงงานชุมชนใกล้เคียง การตรวจสอบดังกล่าวได้จัดทำเป็นประจำ และรายงานให้หน่วยงานรัฐรับทราบ ทั้งที่การนิคมอุตสาหกรรม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ บริษัทคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า และบริการที่ดีต่อลูกค้าเสมอมา

สถานติดต่อบริษัท โนวา สตีล จำกัด NOVA STEEL COMPANY LIMITED
ที่อยู่ 77 หมู่ 4 นิคมพัฒนา ถ.สาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทร 03860 6133-6
แฟ็กซ์ 03860 6137
เว็ปไซต์ www.novasteel.net

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ