บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Bangkok Crystal Co.,Ltd.

บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Bangkok Crystal Co.,Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 24/04/2015, 22:00, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Bangkok Crystal Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท (สิบล้านเหรียญสหรัฐ) โดยสถานที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ Rayong Industrial Park ตำบลมาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยได้ผลิตสินค้าบล็อกแก้วและแก้วก้าน ออกจำหน่ายสู่ตลาดในเดือนกันยายน 2539 และต่อมาในปี 2547 กลุ่มพานิชชีวะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ดำเนินงานด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง ภายใต้ตรา ช้างแก้ว ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมในสินค้าประเภทบล็อกแก้ว (TIS 1395-2540) จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรายแรกของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ดีที่สุดด้วยกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การเลือกสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อความมั่นใจถึงคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นที่บริษัทรังสรรค์สู่ผู้บริโภคทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัดปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตและขยายกำลังการผลิตบล็อกแก้วเพิ่มขึ้นในปี 2549 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 750 ล้านบาท สามารถผลิตบล็อกแก้วได้ 8 ล้านชิ้นต่อปี และเป็นผู้ผลิตบล็อกแก้วเพียงรายเดียวในประเทศ ให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ นวัตกรรมสินค้าเสมอมา นอกจากนี้สินค้าของบริษัท ซึ่งผลิตภายใต้ระบบคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ยังได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศ จากการส่งออกไปจำหน่าย ยังประเทศต่าง ๆ สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนำมาสู่รางวัลที่เป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
– รางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ประเภทตราสินค้าของตนเอง ปี 2543
– เครื่องหมายตราสินค้าไทย หรือ Thailand’s Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ใช้เทคโนโลยีการผลิตบล็อกแก้วอันทันสมัยจากประเทศเยอรมันนี เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทเลือกใช้ยังถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อแนวคิด”Reuse, Reduce & Recycle” กล่าวคือ มีความยืดหยุ่นต่อการผลิตที่ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานและวัตถุดิบในการผลิตจากการนำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ ได้แก่ ทรายแก้ว (Silica Sand) หินโดโลไมท์ (Dolomite) และหินฟันม้า (Feldspar) เป็นต้น จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมผลิตบล็อกแก้วนั้น นอกจากจะสร้างงานให้แก่คนในประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรทางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย

สถานที่ติดต่อบริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด Bangkok Crystal Co.,Ltd.
ที่อยู่ 99 หมู่ 8 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3896-8861-5
เว็ปไซต์ www.bangkokcrystal.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ