บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง POSCO-Thainox Public Co., Ltd.

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง POSCO-Thainox Public Co., Ltd.

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 24/04/2015, 23:40, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง POSCO-Thainox Public Co., Ltd. บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของโลก จากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี และไทย มีโรงงานผลิตสเตนเลสรีดเย็นซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ ณ นิคมอุตสาหกรรม ‘ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค’ จังหวัดระยอง ในวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับการผสานกำลังเข้าเป็นครอบครัวของโกลบอลโพสโค ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดำเนินการผลิตและการตลาดต่อเนื่องมาบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
โพสโคได้ให้การสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแก่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การเติบโตและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดสเตนเลสรีดเย็นภายในประเทศสูงสุด และก้าวสู่ผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผลิตภัณฑ์สเตนเลสหลากหลายเกรด การตอบสนองการใช้งานไปยังภาคการผลิตและการใช้งานต่างๆ และดำเนินการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้เครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ยังส่งเสริมให้สเตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยมของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เติบโตในตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

สถานที่ติดต่อบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) POSCO-Thainox Public Co., Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 0-3863-6125-41 ต่อ 513
โทรสาร : 0-3863-6099
E-mail : jackapong@poscothainox.com
เว็ปไซต์ : www.poscothainox.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ