บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Bangkok Polyester Limited (BPC)

บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Bangkok Polyester Limited (BPC)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 25/04/2015, 1:34, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Bangkok Polyester Limited (BPC) : ประวัติความเป็นมา บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด(มหาชน) เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 ในชื่่อบริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1,235,625,000 บาท และเปลี่ยนฐานะบริษัทเป็นมหาชนในเดือนกรกฎาคม 2543 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200,123,560 บาท แยกเป็นหุ้นสามัญ 20,012,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 200,123,560 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,012,356 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท   บริษัทเริ่มผลิตเพทเรซิน จากโรงงานที่ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัท ซิมเมอร์แห่งประเทศเยอรมนีด้วยกำลังการผลิตขนาด 300 ตันต่อวัน โรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร

บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด
บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด เริ่มก่อสร้างโรงงานที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อเดือนมีนาคม 2539 และสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้ในเดือนเมษายน 2541 รวมเป็นเวลา 2 ปีพอดี ในขนาดพื้นที่ 72 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีคุณสมพงษ์ นครศรี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมนายจ้างแห่งประเทศไทยด้วย โดยมี ดร.จรวย บุญยุบล เป็นกรรมการผู้จัดการ และคุณชูพงษ์ นรานฤดม รักษาการผู้จัดการโรงงานบริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด

บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ผลิตเม็ดพลาสติก ที่เรียกว่า “PET” ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติใส ไม่มีกลิ่น น้ำหนักเบา นำมาใช้ใหม่ได้ และเหมาะสำหรับการทำภาชนะบรรจุน้ำดื่ม น้ำอัดลมชนิดต่าง ๆ และภาชนะบรรจุของเหลว ที่ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค เช่น น้ำมันพืช น้ำปลา เป็นต้น ซึ่งจะดีกว่าพลาสติกที่เห็นและใช้กันอยู่ทั่วไป การผลิตเม็ดพลาสติกดังกล่าว บริษัทใช้วัตถุดิบที่เรียกว่า PTA และ MEG ซึ่งวัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้ PTA จะนำเข้าจากต่างประเทศเป็นเพียงบางส่วน และ MEG จะนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับเทคโนโลยีการผลิตนั้น บริษัทใช้เทคโนโลยีของ “ZIMMER” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกจากประเทศเยอรมันนี โดยมีกำลังผลิต 300 ตันต่อวัน ซึ่งบริษัทมีตลาดรองรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศในแถบเอเชีย ยุโรป และอยู่ระหว่างการส่งไปจำหน่ายยังประเทศสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

บริษัทฯ เป็นตัวอย่างของการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำระบบพลังงานร่วม (COGENERATION) มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย GAS TURBINE พลังความร้อนที่เหลือจากการทำงานของ GAS TURBINE ไม่ได้ปล่อยทิ้ง นำไปทำความร้อนให้กับ HOT OIL เพื่อป้อนให้กระบวนการผลิต และที่เหลือก่อนปล่อยทิ้ง นำไปผลิตไอน้ำเพื่อใช้กับระบบ ABSORPTION CHILLER ซึ่งผลิตน้ำเย็น เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและระบบปรับอากาศทั่วไปของโรงงานอย่างเพียงพอ โดยมีพลังงานสูญเสียปล่อยทิ้งที่ปล่อง (STACK) เพียงเล็กน้อย กล่าวคือ
•ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6.4 เมกกะวัตต์
•ผลิต HOT OIL ได้ 50 GJ/Hr
•ผลิตน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 7 °C ปริมาณ 740 TON/Hr
ซึ่งระบบพลังงานร่วม COGENERATION ของโรงงานมีประสิทธิภาพ ในการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติสูงกว่า 80% โดยปกติถ้าใช้ GAS TURBINE ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว มีประสิทธิภาพในการใช้ก๊าซไม่เกิน 33%

บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด
จากการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวข้างต้น นับว่าเป็นบริษัทของคนไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากบริษัทหนึ่ง และที่สำคัญบริษัทได้นำระบบคุณภาพ มาใช้เป็นพื้นฐานหลักในการแข่งขัน และเพื่อการส่งออก จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองจาก “FOOD AND DRUG ASSOCIATION” (FDA) ซึ่งจะเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

สถานที่ติดต่อบริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัดBangkok Polyester Limited (BPC)
ที่อยู่ 45/9 หมู่ 3, ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง, 21180
โทรศัพท์. 0-3889-7094-101, 0-3860-6368-9
โทรสาร. 0-3889-7093
อีเมล์ : E-mail. admin@bpc.com
เว็ปไซต์ www.bpc.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ