บริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Public Packages Asia (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Public Packages Asia (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 26/04/2015, 22:17, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Public Packages Asia (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้ากล่องพับ บริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 11 สิงหาคม 1999 โดยจดทะเบียนลงทุน 5 ล้านบาท บริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด Public Packages Asia (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 7/128 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์โทร. 038 956 363
โทรสาร 0385 956 364บริษัท พับบลิค แพ็คเก็จ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ