บริษัท แอมพาสออโต้มิลเล่อร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง AMPAS AUTOMIRROR CO., LTD

บริษัท แอมพาสออโต้มิลเล่อร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง AMPAS AUTOMIRROR CO., LTD

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 26/04/2015, 22:49, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท แอมพาสออโต้มิลเล่อร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง AMPAS AUTOMIRROR CO., LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิคชิ้นส่วยรถยนต์ บริษัท แอมพาสออโต้มิลเล่อร์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 11 สิงหาคม 2000 โดยจดทะเบียนลงทุน 50 ล้านบาท บริษัท แอมพาสออโต้มิลเล่อร์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยาง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท แอมพาสออโต้มิลเล่อร์ จำกัด AMPAS AUTOMIRROR CO., LTD
ที่อยู่ : 7/121 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยาง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร. : 038 926-005
แฟกซ์. : 038926-005
อีเมล์ : thailandautoparts@hotmail.com
เว็บไซต์: www.ampas.co.thบริษัท แอมพาสออโต้มิลเล่อร์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ