บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง UNIQUE EM ELECTRONICS CO.,LTD.

บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง UNIQUE EM ELECTRONICS CO.,LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 26/04/2015, 22:59, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง UNIQUE EM ELECTRONICS CO.,LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการให้บริการรับจ้างตรวจสอบชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 11 สิงหาคม 1999 โดยจดทะเบียนลงทุน 148 ล้านบาท บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยาง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด UNIQUE EM ELECTRONICS CO.,LTD.
ที่อยู่ 7/220 หมู่ 6 ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เบอร์โทร 0-3865-0342บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ