บริษัท เอ็ม ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MI Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอ็ม ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MI Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 10:59, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอ็ม ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง MI Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตชิ้นส่วนแอร์ บริษัท เอ็ม ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 1 สิงหาคม 2006 โดยจดทะเบียนลงทุน 35 ล้านบาท บริษัท เอ็ม ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอ็ม ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด MI Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 7/239 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์โทร. 038 650 585-588
โทรสาร 038 650 585บริษัท เอ็ม ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ