บริษัท โรบาเธิร์ม จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Robatherm Co., Ltd.

บริษัท โรบาเธิร์ม จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Robatherm Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:29, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โรบาเธิร์ม จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Robatherm Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (AHU)จากประเทศเยอรมัน บริษัท โรบาเธิร์ม จํากัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 1 มีนาคม 2001 โดยจดทะเบียนลงทุน 40 ล้านบาท บริษัท โรบาเธิร์ม จํากัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โรบาเธิร์ม จํากัด Robatherm Co., Ltd.
ที่อยู่ 7/208 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์โทร 0-3892-6010-1
แฟ็กซ์ 0-3865-0070
เว็ปไซต์ www.robatherm.comบริษัท โรบาเธิร์ม จํากัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ