บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI ATOM GLOVES CO., LTD.

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI ATOM GLOVES CO., LTD.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 12:58, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง THAI ATOM GLOVES CO., LTD. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิต จำหน่ายและส่งออก ถุงมือ ถุงมือยางและถุงมือชนิดอื่น ๆ บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 3 เมษายน 2545 โดยจดทะเบียนลงทุน 90 ล้านบาท บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด THAI ATOM GLOVES CO., LTD.
ที่อยู่ 7/211 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140 ประเทศไทย

 

เบอร์โทร 0-3895-6283
อีเมลล์ marketing@thaiatom-gloves.co.th
เว็ปไซต์ thaiatomgloves.webiz.co.thบริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ