บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (2) มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง S.K.I.Ceramics Co., Ltd. (2)

บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (2) มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง S.K.I.Ceramics Co., Ltd. (2)

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 13:12, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (2) มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง S.K.I.Ceramics Co., Ltd. (2) เป็นบริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องประดับ ประเภทปอร์ซเลน , โบนไชน่า บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 27 พฤษภาคม 1996 โดยจดทะเบียนลงทุน 125 ล้านบาท บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (2) S.K.I.Ceramics Co., Ltd. (2)
ที่อยู่ 7/105 หมู่ 4 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
เบอร์โทร. 038 956 025-29
โทรสาร 038 956 030บริษัท เอส.เค.ไอ. เซรามิคส์ จำกัด (2)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ