บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Flomax Filtration Co., Ltd.

บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Flomax Filtration Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 13:23, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Flomax Filtration Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไส้กรองอากาศและไส้กรองน้ำมันสำหรับยานพาหนะและเครื่องจักร บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 7 มิถุนายน 2545 โดยจดทะเบียนลงทุน 190 ล้านบาท บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัด Flomax Filtration Co., Ltd.
ที่อยู่ 7/212 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

 

โทรศัพท์ 0-3895-6262-4
โทรสาร 0-3895-6267
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00บริษัท โฟลแมกซ์ฟิลเทรชั่น จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ