บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Nissin Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Nissin Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 14:56, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Nissin Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 25 พฤษภาคม 2003 โดยจดทะเบียนลงทุน 175 ล้านบาท บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด Nissin Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ 7/140 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-6344-6
โทรสาร 0-3895-6349
เว็บไซต์ www.nissin-mfg.co.jp
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์เว้นเสาร์ 08:00-17:00
เว็ปไซต์ www.nissin-mfg.co.jpบริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ