บริษัท ออโตโมทีฟโมลด์เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Automotive Mold Technology Co., Ltd.

บริษัท ออโตโมทีฟโมลด์เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Automotive Mold Technology Co., Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 19:40, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ออโตโมทีฟโมลด์เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Automotive Mold Technology Co., Ltd. เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ให้ลูกค้า บริษัท ออโตโมทีฟโมลด์เทคโนโลยี จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 20 ตุลาคม 2000 โดยจดทะเบียนลงทุน 280 ล้านบาท บริษัท ออโตโมทีฟโมลด์เทคโนโลยี จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท ออโตโมทีฟโมลด์เทคโนโลยี จำกัด Automotive Mold Technology Co., Ltd.
ที่อยู่ 7/117 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3895-6151-4
โทรสาร 0-3895-6155
เว็บไซต์ www.amt.co.th
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ www.amt.co.thบริษัท ออโตโมทีฟโมลด์เทคโนโลยี จำกัด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ