บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Amata B.Grimm Power Limited

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Amata B.Grimm Power Limited

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 27/04/2015, 19:53, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Amata B.Grimm Power Limited  เราเป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานของไทยที่ครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนา การเงิน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโรงงานผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวมทั้งสิ้น 496 เมกะวัตต์ และจ่ายกระแสไฟฟ้าและพลังไอน้ำให้กับลูกค้ามากกว่า 200 ราย รวมทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก ภายในปี พ.ศ. 2562 เรามีแผนการลงทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าภายใต้ชื่อ อมตะ บี.กริม พาวเวอร์ และบี.กริม พาวเวอร์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 75,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นอีก 5 เท่า หรือประมาณ 2,000 เมกะวัตต์

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2536 โดยกลุ่มธุรกิจ บี.กริม เป็นผู้เริ่มบุกเบิกธุรกิจในช่วงที่ประเทศไทยเปิดให้บริษัทเอกชนดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยในช่วงเริ่มต้นการลงทุนใช้ชื่อ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อในภายหลังเป็น อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมนั้นต่างมองว่าธุรกิจนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานมากว่า 20 ปี เราได้สร้างชื่อเสียงในธุรกิจด้านพลังงานและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการพัฒนาธุรกิจ การบริหารจัดการโรงงานผลิตไฟฟ้า รวมถึงการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าและพลังไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ สะอาด มีราคาที่เหมาะสม โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมาบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด

ในฐานะที่เราเป็นบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจ บี.กริม ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยยาวนานกว่า 130 ปี เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับทั้งลูกค้า ผู้ลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมนำความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาสู่สังคมไทย

ข้อมูล
– เป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานโดยบริษัทเอกชนในประเทศไทย
– มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานยาวนานกว่า 20 ปี
– มีโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า 6 แห่ง ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
– มีลูกค้ามากกว่า 200 ราย รวมทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม
– มีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 496 เมกะวัตต์
– กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 370 เมกะวัตต์
– กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 1,200 เมกะวัตต์
– ภายในปี พ.ศ. 2562 จะมีโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 16 แห่ง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 2,000 เมกะวัตต์
– ใน 6 นิคมอุตสาหกรรม และมีลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม 800 ราย

สถานที่ติดต่อบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด Amata B.Grimm Power Limited
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) 7/316 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย
เบอร์โทร: 03803 6307
แฟกซ์: 03803 6308
เว็ปไซต์ www.bgrimmpower.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ